Uses of Package
org.javalite.validation

Packages that use org.javalite.validation
Package
Description
ActiveJDBC - the agile Java ORM.
JavaLite Async, see JavaLite Async.
 
Data validation , see Validations.